www.eprace.edu.pl » wikipedia » spis treści

Wikipedia - wolna encyklopedia Motywacja do uczestnictwa w projekcie, Wikipedia jako grupa społeczna1. Wstęp - Wikipedia - geneza2. Czym jest Wikipedia?3. Wikipedyści (polscy) - charakterystyka

 3.1. Ile?

 3.2. Kto?4. Motywacja jednostki do uczestnictwa w projekcie

 4.1. Motywacja

 4.2. Altruizm: potrzeba pomagania innym5. Wikipedioholizm6. Wikipedia jako grupa społeczna

 6.1. Czy Wikipedia jest społecznością?

 6.2. Cel7. Podsumowanie - uwagi końcowe i otwarte pytania8. Wybrana bibliografia:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.