www.eprace.edu.pl » wikipedia » Wikipedyści (polscy) - charakterystyka » Kto?

Kto?

Według angielskiej Wikipedii stereotypowym autorem jest: osoba bezrobotna, wariat, bujający w obłokach student, profesor na dożywotniej posadzie, emeryt, pustelnik. Gdyby rzeczywiście taki przekrój osobowości dominował na Wikipedii ciężko byłoby uznać tę encyklopedię za wiarygodne źródło informacji. Na szczęście, jak większość tekstów o Wikipedii na Wikipedii, jest to informacja podszyta autoironią, mająca na celu zniechęcenie do jakiejkolwiek próby zaszufladkowania, uśrednienia lub ustandaryzowania ogółu piszących do Wikipedii. Jest to bowiem, mimo dużej popularności, jaką się cieszy, bardzo osobisty projekt, bazujący w dużym stopniu na bogactwie i różnorodności zaangażowanych w niego osób. Kolejnym czynnikiem, który nie pozwala na łatwe scharakteryzowanie grupy Wikipedystów, jest to, że projekt ten ma w całości miejsce w Internecie. Wielu użytkowników nie ujawnia swojej tożsamości lub innych informacji, pracując pod pseudonimami, a nawet jeśli jakichś informacji udziela, to ciężko jest sprawdzić, czy naprawdę są tymi osobami, za jakie się podają.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez polskich Wikipedystów można jednak pokusić się o pewne wnioski, wierząc w to, iż podane przez nich informacje są prawdziwe. Po pierwsze, zgodnie z przypuszczeniami, mimo iż Wikipedia, w opozycji do zwykłych encyklopedii, tworzonych przez wąską grupę specjalistów, jest encyklopedią tworzoną przez "plebs", zdecydowana większość autorów posiada wyższe wykształcenie lub jest w trakcie studiów (94%).

Kolejnym dominującym czynnikiem w naturalnej selekcji autorów Wikipedii jest ich wiedza o świecie komputerów i Internetu. I znów trochę paradoksalnie, gdyż Wikipedia pomyślana jest w ten sposób, by każdy, nawet największy laik, mógł ją edytować. Jednak kwestia użytkowania komputera, a w szczególności Internetu, nie tylko na zasadzie odbioru, lecz także modyfikacji, twórczości, jest wciąż w naszym kraju domeną osób dobrze wykształconych, a w szczególności tzw. umysłów ścisłych. Na Wikipedii dominują więc informatycy (studenci informatyki, osoby z wykształceniem informatycznym lub pracujący w zawodzie informatyka) - 27%, inżynierowie - 18% oraz pracownicy naukowi - 12%. Nieco mniej jest prawników, tłumaczy i nauczycieli - po 9%. O różnorodności polskiej Wikipedii, a więc o tym, że nie tworzą jej tylko umysły ścisłe, świadczy to, że wśród Wikipedystów znajdują się wykonawcy takich zawodów jak: dziennikarz, psycholog, wydawca, architekt (jak pisze bezrobotny, a więc angielska Wikipedia nie była całkiem bez racji), archeolog, właściciel firmy, pielęgniarz, stolarz, rencista, podróżnik. Wielu autorów przyznaje się, że oprócz dziedziny, w której się kształci, lub która jest przedmiotem ich pracy zawodowej, pisze również hasła w kategoriach leżących w obszarze ich zainteresowań. I tak np. Wikipedysta Kot, z wykształcenia matematyk, a z zamiłowania geograf pisze hasła geograficzne, Zbig, który jest grafikiem, jest autorem haseł z zakresu astronomii, a Beno, zawodowo związany z działalnością wydawniczą i DTP, często pisze hasła o tematyce żeglarskiej. Ciekawą kwestią wydaje się być motywacja Wikipedystów do pisania haseł w zależności od tego, czy piszą o czymś, co jest tematem ich pracy zawodowej, czy o czymś luźnym, co jest bardziej ich hobby, ale temu zagadnieniu przyjrzę się bliżej w jednym z następnych rozdziałów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.