www.eprace.edu.pl » wikipedia » Wikipedia jako grupa społeczna

Wikipedia jako grupa społecznaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Czy Wikipedia jest społecznością?


Cel


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.